publicspeaking.com.pl

publicspeaking.com.pl

autoprezentacja i jej zasady

autoprezentacja i jej zasady

Sales Training – Ile i jak często

Pytanie często zadawane przez menedżerów, „Ile i jak często należy zrobić, szkolenia sprzedażowe?” Wskazuje to na kilku dylematów menedżerów sprzedaży:

1. Kiedy trzymać szkolenia dla ich zespołu, ich sprzedawców nie sprzedają. Mimo, że szkolenie powinno pomóc im być bardziej produktywnym, przynajmniej do czasu, że znajdują się one w klasie, sprzedawców nie sprzedają.

2. Poziom szkolenia nie jest odpowiednie dla każdego. Jeśli szkolenie jest zbyt podstawowe, a następnie doświadczeni ludzie będą go zobaczyć jako strata czasu. Jeśli szkolenie jest zbyt zaawansowana, może mniej doświadczonych sprzedawców dostroi się.

autoprezentacja i jej zasady

3. Szkolenie jest postrzegana jako koszt, a to może być trudne do obliczenia zwrotu z inwestycji.

Tak więc, dla menedżerów sprzedaży, którzy chcą wiedzieć, ile i jak często do prowadzenia szkoleń, oto kilka przydatnych wskazówek:

Przed treningiem, ocenia swój zespół: Zespoły większość sprzedaży będzie odzwierciedlać mieszankę doświadczenia i talentu wśród swoich sprzedawców. Dobry menedżer sprzedaży oceni swój zespół do mocnych i słabych stron. Ocena ta będzie obejmować wszystkich – nowych ludzi, jak i starych zegarów. Rodzaj i częstotliwość szkoleń sprzedaży będzie w dużej mierze określone przez wyniku oceny. Dzięki solidnej oceny, kierownik działu sprzedaży może dostosować swój program treningowy, aby zaspokoić potrzeby swojego zespołu jako całości i dla poszczególnych sprzedawców.

Definiowanie efektów szkolenia: Szkolenie sprzedaży może być zorientowany na technicznym procesie sprzedaży, zaawansowanych umiejętności sprzedażowych, lub w kierunku wiedzy o produkcie. W niektórych przypadkach, celem szkolenia będzie motywacyjny; Jednak trening motywacyjny zazwyczaj mają ograniczony wpływ krótkoterminowy. Menedżerowie powinni zastosować wyniki ocen do prowadzenia ukierunkowanego szkolenia, który będzie wzmocnić ogólne słabości całego zespołu sprzedaży.
Artykuł napisany przez: