publicspeaking.com.pl

publicspeaking.com.pl

autoprezentacja nauczyciela

autoprezentacja nauczyciela

Sprzedaż wzrost gospodarczy w dolnym wierszu

Ty i Wzrostu firmę za

Jesteś najważniejszą osobą dla wzrostu firmy. Twoim obowiązkiem jest zapewnienie sukcesu sprzedaży firmy. Można zwalać do sprzedawców lub krok do odpowiedzialności jako menedżer sprzedaży.

Twoje decyzje będą albo ułatwić spełnienie lub nie wspomóc realizację potencjału wzrostu firmy. Sprzedawcy zależy od wsparcia, aby pomóc zrealizować swoje wysiłki. Jeśli nie można skutecznie walcz, rozwijania procesów pokrewnych, administrowania szkolenia, które są istotne dla strategii i procesów, a właściwie zarządzać produktywność, a następnie zrobić ze swojej firmy i potwierdzić swoje ograniczenia, lub zaakceptować konsekwencje swojego ograniczenia i szczerze mówiąc o tym, gdzie umieścić winę za walk i braku wzrostu sprzedaży. Jeśli można tworzyć, wdrażania, monitorowania i przeglądu operacji sprzedaży w celu uzyskania wiarygodnej wzrost, wtedy twój sukces będzie możliwe do zweryfikowania przez wymiernych wynikach swojej dobrze zdefiniowanej strategii, procesów i struktury zarządzania.

autoprezentacja nauczyciela

Uwaga: doskonałość sprzedaży wymaga wiele umiejętności i zdolności do działania synergistycznie. Niewiele osób w zawodzie są prawdziwymi profesjonalistami; większość osób zatrudnionych w sprzedaży-sprzedawców i menedżerów, są źle wyposażone, aby zapewnić profesjonalny, w przeciwieństwie do amatorskiego poziomu wydajności w odpowiedzi na potrzeby swoich pozycjach. Firmy, które zatrudniają niewykwalifikowanych osoby ucierpią ich ignorancję i niekompetencję.

Filary doskonałości

Efektywna sieć dystrybucyjną (te, które można w wiarygodny sposób osiągnąć wzrostu) wartość „poza pole” myślenia o zawodzie. Tych specjalistów są poza Simpleminded banałów i nonsensów o sprzedaży bycie „gra liczb.” (Liczby są oczywistym aspektem zawodu, aw wielu przypadkach są mniej istotne niż w innych aspektach.) Skuteczne organizacje handlowe są zbudowane na czterech słupach z zawodu.
Artykuł napisany przez: